Sizi arayalım mı?

Sigorta paketlerimiz hakkında telefonda bilgi almak istermisiniz ? Cevabınız evet ise lütfen Çağrı Formunu doldurun.Sizi telefon numaranızı görür görmez arayacağız.

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Birimimiz Firmamızın hedefleri doğrultusunda ve şirketin diğer departmanları ile koordinasyon içinde başarıyı temel alan bir çalışma yürütür. İnsan Kaynakları Birimimizin temel sorumluluk alanları işe alma, oryantasyon, performans değerleme, çalışanlarla ilişkiler, kadro planlaması, bordro işlemleri ve özlük işlemleridir.

Firmamızda çalışanların tümü, şirketimizin misyonuna, vizyonuna ve kalite politikasına hakimdirler. Tüm çalışanlar yaptıkları işin Firmamızın örgütsel etkinliğine katkısının bilincindedirler. Herkes takım ruhu ile çalışma anlayışına sahiptir ve yenilik yaratma gücü üst düzeydedir.

Firmamız, çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım ve disipline edilmiş prosedürleri sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir ve Şirketimiz çalışanlarını en önemli sermayesi olarak görür.

Firmamızda çalışma süresi haftada 40 saat olup, çalışma sabah 08:30’da başlar ve akşam 17:30’da biter. 12:30-13:30 arası öğlen tatilidir. Hafta tatili cumartesi ve pazar günleridir. Fazla çalışma ile ilgili süreçler, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu esasları çerçevesinde yürütülür.

Tüm çalışanlarımızın maaşları her ayın son günü ödenir. Personelin toplam maaşının oluşumunda çıplak maaşın dışında ayrıca yakacak, yol, kreş ve çocuk yardımı ile unvan ve lisan tazminatı gibi yan ödemeler de bulunur. Çalışanlara yönelik servis ve yemek olanakları mevcuttur. Şirket servisinden yararlanamayan çalışanlar için yol ücreti ödenir.Personelimize doğum, ölüm, evlenme, ev nakil ve doğal afet yardımı adı altında, belgelemek koşulu ile sosyal destek ödemeleri yapılır.

Çalışanlarımızın maaşlarına, kariyer basamakları yükseldikçe terfilerle birlikte ve dönemsel olarak uzlaşmaya varılarak belirlenen kriterler doğrultusunda artış yapılır. Personel ücretleri belirlenirken, ücret araştırması yapan kurumlar tarafından hazırlanan dokümanlardan yararlanarak, piyasadaki ücret verileri ile kıyaslama çalışmaları gerçekleştirilmekte ve işin tanımına uygun olarak pozisyon ve unvanlar bazında eşitlik ilkesine uygun olarak ücret bantları belirlenmektedir.

Firma olarak amacımız ortak değerlerimizi benimseyecek, ekip çalışmasına yatkın, başarı odaklı, gelişime açık çalışanları bünyemizde bulundurmaktır.

Bu bağlamda Firmamız işe alım sürecini sınav ve mülakatlarla gerçekleştirir. Başvuruda bulunan adayın şirketimize ve işe uygunluğu, kişisel özellikleri değerlendirilmektedir.

https://youtube.com/watch?v=Gf7Avy6MB-k%26autoplay%3D1
İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimize, eğitim düzeyi yüksek, yenilik ve değişimlere açık, girişimci, dinamik, sonuç odaklı, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insanlar kazandırmayı,

Şirketin en önemli varlığı olan çalışanların hem bireysel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirebilmeleri için huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı yaratmayı,

Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı,

Sektörde öncü olmamızda en önemli başarı anahtarı olduğuna inandığımız personelimize sürekli yatırım yaparak, çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı,

Personelin, nitelik ve performansları doğrultusunda kariyer yapmalarına olanak sağlamayı,

Gereksinim duyulan kadro için, öncelikle kariyer planlaması doğrultusunda şirket bünyesindeki çalışanları araştırmayı,

Personelin ücret sistemi ve sosyal haklar açısından mevcut imkanlar çerçevesinde en iyi şekilde tatmin edilmesini sağlayarak, performansa dayalı adil bir ücret politikası uygulamayı hedeflemektedir.

 

İnsan Kaynakları birimimizle iletişime geçmek istermisiniz?